© 2024 Modurdy Minafon Garage Website designed and maintained by H G Web Designs

Welcome - Croeso

Minafon Garage is a family run

business with over 40 years

experience in the motor trade.

We are situated in the heart of north

Wales near Llyn Tegid in Bala.

We provide a professional, helpful and friendly approach to all your motoring needs. We have a selection of good quality used cars to view at very competitive prices and if you dont see what you’re looking for, just give us a a ring or call in for a chat and leave the searching to us and we will find the right vehicle for your needs at the right price. Our workshop has full servicing, MOT and diagnostic facilities for all types of vehicles, with courtesy cars available for customers. We are a member of the Good Garage Scheme and our priority is customer satisfaction. Minafon Garage is genuinely committed to quality, first class service and value for money.

Mae Garej Minafon yn fusnes

teuluol gyda dros 40 mlynedd

o brofiad ym myd ceir.

Mae y garej wedi ei leoli yng nghanol gogledd Cymru yn agos i Lyn Tegid yn Y Bala. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol, caredig a chyfeillgar ar gyfer pob agwedd o anghenion y modurwr. Mae dewis eang o geir da ail law i chi ei gweld yma am brisiau cystadleuol, ac os na welwch rhywbeth at eich ffansi rhowch alwad ffon i ni neu galwch i mewn am sgwrs, gadewch y chwilio i ni am mi ddown o hyd i’r car delfrydol ar eich cyfle a hynnu am bris teg. Mae ein gweithdy yn cynnig llawer o wasanaethau, MOT gwasanaeth car ac mae gennym yr offer ddiagnostic diweddaraf. Mae ceir cwrteisi ar gael i gwsmeriaid sy’n dymuno hynnu. Rydym yn aelod o’r Good Garage Scheme ac mae boddhad cwsmeriaid yn cael blaenoriaeth gennym. Mae Garej Minafon ym ymroddedig i wasanaeth dosbarth cyntaf, gan geisio eu gorau i gadw’r costau i lawr a bod yn gystadleuol yn y farchnad sydd ohoni.
Vehicle Mechanic
Modurdy Minafon Garage

Contact

Modurdy Minafon Garage Unit 6, Bala Industrial Estate Bala, Gwynedd, LL23 7NL t: 01678 520791 f: 01678 520791 m: 07733 121695 e: ceiriog@minafon.co.uk e: morfydd@minafon.co.uk VAT No.: 289 3059 20 Opening Hours: Monday - Friday - 8.30a.m. - 5.30p.m. Saturday - 9.00a.m. - 12.00p.m. Sundays & Bank Holidays - Closed apart from 24hr breakdown
© 2024 Modurdy Minafon Garage Website designed and maintained by H G Web Designs

Welcome - Croeso

Minafon Garage is a family run business

with over 40 years experience in the

motor trade.

We are situated in the heart of north Wales near Llyn

Tegid in Bala.

We provide a professional, helpful and friendly approach to all your motoring needs. We have a selection of good quality used cars to view at very competitive prices and if you dont see what you’re looking for, just give us a a ring or call in for a chat and leave the searching to us and we will find the right vehicle for your needs at the right price. Our workshop has full servicing, MOT and diagnostic facilities for all types of vehicles, with courtesy cars available for customers. We are a member of the Good Garage Scheme and our priority is customer satisfaction. Minafon Garage is genuinely committed to quality, first class service and value for money.

Mae Garej Minafon yn fusnes teuluol gyda

dros 40 mlynedd o brofiad ym myd ceir.

Mae y garej wedi ei leoli yng nghanol gogledd Cymru yn agos i Lyn Tegid yn Y Bala. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol, caredig a chyfeillgar ar gyfer pob agwedd o anghenion y modurwr. Mae dewis eang o geir da ail law i chi ei gweld yma am brisiau cystadleuol, ac os na welwch rhywbeth at eich ffansi rhowch alwad ffon i ni neu galwch i mewn am sgwrs, gadewch y chwilio i ni am mi ddown o hyd i’r car delfrydol ar eich cyfle a hynnu am bris teg. Mae ein gweithdy yn cynnig llawer o wasanaethau, MOT gwasanaeth car ac mae gennym yr offer ddiagnostic diweddaraf. Mae ceir cwrteisi ar gael i gwsmeriaid sy’n dymuno hynnu. Rydym yn aelod o’r Good Garage Scheme ac mae boddhad cwsmeriaid yn cael blaenoriaeth gennym. Mae Garej Minafon ym ymroddedig i wasanaeth dosbarth cyntaf, gan geisio eu gorau i gadw’r costau i lawr a bod yn gystadleuol yn y farchnad sydd ohoni.

Contact

Modurdy Minafon Garage Unit 6, Bala Industrial Estate Bala, Gwynedd, LL23 7NL t: 01678 520791 f: 01678 520791 m: 07733 121695 e: ceiriog@minafon.co.uk e: morfydd@minafon.co.uk VAT No.: 289 3059 20 Opening Hours: Monday - Friday - 8.30a.m. - 5.30p.m. Saturday - 9.00a.m. - 12.00p.m. Sundays & Bank Holidays - Closed apart from 24hr breakdown
Modurdy Minafon Garage